Smart Tivi Asanzo 32AS110 32 inch

3.690.000

Kết nối với điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Wireless Display, Eshare được tích hợp trong TV.

Tìm kiếm bằng giọng nói trên ứng dụng Youtube, Google, … bằng remote Smart Tivi

Tích hợp bộ thu truyền hình kỹ thuật số mặt đất DVB-T2, DVB-C.